Nieuws

Nieuws door Henny Bos 19-04-2018

Koor Alegria symbolische groei op een bloemenweide

Vorig jaar medio september was een nieuwe loot aan de volle muzikale boom in Boekel ontstaan en groeide voorspoedig. Koor Alegria kwam met ongeveer 60 leden succesvol tot bloei. Dat inspireerde een koorlid het idee te lanceren om symbolisch een bloemenveld aan te leggen als herinnering aan het opbloeien van een nieuw koor in Boekel. Het braakliggend liggend terrein van voorheen Boekos en nu toebehoord aan softwarebedrijf Vanboxtel kwam daarvoor in aanmerking. Op 14 april was het zover.  Hovenier Bart van Sleeuwen heeft de zijlijnen ingezaaid. Nu moeten zon en op zijn tijd een regenbui er voor zorgen dat een mooi bloemenveld tot bloei komt, net als het nieuwe koor. Zodat de mensen in Boekel ervan kunnen genieten en de bijtjes die met uitsterven bedreigd worden hun werk kunnen doen. Koor Alegria dankt Vanboxtel en Hovenier Bart van Sleeuwen en Stichting Den Eik voor de medewerking en sponsoring. Als we de weergoden meewerken is het de bedoeling om later in het seizoen een kleurrijke foto te publiceren van deze bloeiende bloemenweide.