Nieuws

Bericht van de voorzitter

Daar is ie dan…. De eerste nieuwsbrief van ons nieuwe koor Alegria. Voor mij als voorzitter is het net zo spannend als voor jullie! Denk ik… Het lijkt me echter goed om jullie via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Tenslotte vormen we samen het koor en is iedereen gelijk. Dus ik wil maar even zeggen het lijkt me heerlijk als jullie met me mee denken om van dit koor een fijne groep mensen te maken die het heerlijk vinden om samen te zingen en samen te zijn! Hebben jullie ideeën om iets te verbeteren dan hoop ik dat jullie me dit willen mailen of zeggen zodat we er aan kunnen werken!

Ik hoop dat jullie genoten hebben van de eerste repetitie. Ondanks dat het super warm was. Maar daar is alweer een oplossing voor gevonden. Ik belde Tonnie Verstraten op van Nia Domo. Hij vroeg hoe het was geweest. Ik zei dat het goed was gegaan maar dat het erg heet was met zoveel mensen in de kleine zaal. Met hoeveel waren jullie dan vroeg hij. Ik vertelde met 54 personen. Volgende week moeten jullie maar naar en grotere zaal zei hij want dat is veel beter! Ook het licht was matig dus dat is ook weer opgelost! Ook mogen we een kast plaatsen in de hal om de piano rechtop in te zetten. Weer een probleem opgelost! Heerlijk! Dank je wel Tonnie!

De consumpties in de pauze verliepen niet zo soepel! Ook daar zou Tonnie over meedenken!

Een koorlid gaf aan dat het moeilijk is als je geen noten kunt lezen! Misschien fijn om meer te weten te komen. Hans zou de volgende les er meer op ingaan en we hebben wat informatie bij de mail gedaan. Lees dit door als je er belangstelling voor hebt. Hoeft niet mag wel!

De websitebouwer die we hadden is naar het buitenland voor zijn werk. Dit had hij niet voorzien. We zijn nu op zoek gegaan naar een anderen deze hebben we gevonden. We verwachten dat eind Oktober de website er zal zijn!

Inzake Huishoudelijk Reglement. Officieel moeten de leden deze goedkeuren dus binnenkort wordt er voorafgaande aan de les even een korte Algemene Vergadering ingelast. Heb je tijd…..Graag even doorkijken wat je er van vindt…Wij hebben ons best erop gedaan!

Tot slot…Schroom niet om een ander te vragen omtrent iets wat jij niet weet of snapt. We zijn ook hier om te leren van elkaar en met elkaar en met het meest mogelijke plezier!

Nieuws

Koor Alegria – 1e repetitie op 5 september 2017

Hallo leden van Koor Alegria,                                                                            
Het is bijna zover: a.s. dinsdag is de eerste repetitie van ons nieuwe koor onder leiding van dirigent Hans van Zeeland in de Parkzaal van Nia Domo. We hebben op dit moment 52 aanmeldingen, een prachtig aantal; zie bijgevoegde ledenlijst. Ook je eigen aanmeldingsformulier staat bij de bijlagen.
Om alles goed te laten verlopen vragen we je om de eerste keer om 19.45 uur aanwezig te zijn. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn wil je je dan voor dinsdag 19.15 u afmelden via de email. De bedoeling is dat de repetities van 20.00 uur tot 22.15 uur duren met een pauze van een kwartier.

Bij binnenkomst ligt er een presentielijst om je naam aan te kruisen; wil je hierop ook aangeven welk drankje je in de pauze wilt gebruiken, dan zorgt Nia Domo er voor dat het dan klaar staat.
Om 20 uur zal burgemeester P. Bos het officiële startsein geven voor Koor Alegria en we willen er een feestelijk tintje aan geven.
Daarna zullen we voor het eerst gaan zingen. Er zijn door de muziekcommissie zeven stukken uitgezocht die als bijlage bij  deze mail staan. Het is de vraag of je deze zelf wilt printen. In de toekomst, als we een website hebben, zal de bladmuziek daarop staan, tot dan worden ze via mail toegestuurd.

We zijn een nieuw opgerichte vereniging waarvoor door de notaris de statuten zijn opgesteld en we zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voorwaarde verder is dat er een Huishoudelijk Reglement moet zijn dat in een Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Het bestuur heeft een concept Huishoudelijk Reglement opgesteld. Statuten en concept Huishoudelijk Reglement zijn als bijlagen toegevoegd. Binnenkort zullen we een datum kiezen voor een ALV om goedkeuring van de leden te vragen voor dit Huishoudelijk Reglement.
Over ca twee weken ontvang je de factuur voor de periode tot 31 december 2017.
We hopen met elkaar een mooie en muzikale tijd tegemoet te gaan met Koor Alegria.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Koor Alegria
Thea van Duijnhoven, secretaris