Nieuws

Boekel Ronduit 10 mei 2018 door Henny Bos

Het was spannend met een goede afloop

En daar stonden we dan op Hemelvaartsdag bij Nia Domo met een schietgebedje dat het niet zou gaan regenen. Het bleef droog de hele dag. Het Boekels koor Algeria voor het eerst op de planken met de liedjes die de afgelopen maanden gerepeteerd waren. Vier optredens stonden op de rol. Het publiek afwachtend, wat het nieuwe koor voor zanggeluid zou laten horen.  Want wie en wat was eigenlijk het nieuwe koor in Boekel. Dirigent Hans van Zeeland en pianist Nikolay Tsolov als vaste rots in de branding geruststellend aanwezig. De vierstemmig gezongen liederen vielen in goede aarde. Het publiek reageerde met positieve respons op het optreden en dat gaf een stimulans naar de koorleden toe. “Ik zag een inzet en enthousiasme bij het koor.” reageerde de dirigent na afloop. Nikolay zei dat hij trots was op het koor. “ Hoewel we technische geluids-en windproblemen hadden, zijn we er erin geslaagd om er een mooie dag van te maken. Ik zag blijde gezichten, een tevreden dirigent en hing een vriendelijke sfeer. ”Een volgend optreden is op 3 juni waar het koor bij het Goei Leven Festival in Wanroy zal zingen.

Pianist Nikolay Tsolov zat rechts achter in tent.

Nieuws

Nieuws door Henny Bos 19-04-2018

Koor Alegria symbolische groei op een bloemenweide

Vorig jaar medio september was een nieuwe loot aan de volle muzikale boom in Boekel ontstaan en groeide voorspoedig. Koor Alegria kwam met ongeveer 60 leden succesvol tot bloei. Dat inspireerde een koorlid het idee te lanceren om symbolisch een bloemenveld aan te leggen als herinnering aan het opbloeien van een nieuw koor in Boekel. Het braakliggend liggend terrein van voorheen Boekos en nu toebehoord aan softwarebedrijf Vanboxtel kwam daarvoor in aanmerking. Op 14 april was het zover.  Hovenier Bart van Sleeuwen heeft de zijlijnen ingezaaid. Nu moeten zon en op zijn tijd een regenbui er voor zorgen dat een mooi bloemenveld tot bloei komt, net als het nieuwe koor. Zodat de mensen in Boekel ervan kunnen genieten en de bijtjes die met uitsterven bedreigd worden hun werk kunnen doen. Koor Alegria dankt Vanboxtel en Hovenier Bart van Sleeuwen en Stichting Den Eik voor de medewerking en sponsoring. Als we de weergoden meewerken is het de bedoeling om later in het seizoen een kleurrijke foto te publiceren van deze bloeiende bloemenweide.

Nieuws

Bericht weekblad Boekel Venhorst d.d. 20-03-2018 door Henny Bos

Bij een optreden hoort een naambord, zodat de toehoorders weten welk koor zich laat horen. Een soortgelijk bord heeft nu ook het pas opgerichte koor Alegria in bezit gekregen. Afgelopen repetitie avond onthulde kunstenares Heleen Verbrugge en voorzitster Els van de Ven het nieuwe naambord. Heleen heeft het bord ontworpen en in de vrolijke kleuren van het koor geschilderd. Sponsor De Schutboom heeft het bord gratis gegeven en  sponsor schildersbedrijf André van Delst de verf. Hartelijk dank. Zingen is een ontspannende hobby en is lid worden van een koor een hartenwens. Dan ben je van harte welkom. We zijn pas in september begonnen, dus is het gemakkelijk aansluiten, zonder dat een oud repertoire in de weg zit. Alegria betekent blijdschap en dat stralen we ook uit. Bekijk onze website of kom vrijblijvend op een dinsdagavond naar Nia Domo om de sfeer te proeven.

Nieuws

Krantenbericht van Henny Bos d.d. 09-03-2018

Koor Alegria bedankt supermarkt Coop
Koor Alegria heeft 390,- euro ontvangen van supermarkt Coop voor in de kas. Dat is toch geweldig!!! Een klant kan kiezen, dat zijn statiegeld niet afgerekend wordt, maar ingeleverd wordt naar een goed doel. Als koor waren we als goed doel betrokken bij de statiegeld actie van supermarkt Coop. Dat was natuurlijk super, want als beginnend koor moet een financiële basis opgebouwd worden. Die actie duurde drie maanden en het eindbedrag zou verdubbeld worden door de directie. Supermarkt Coop hartelijk dank voor het bedrag. Als koor kunnen we dat geld goed gebruiken. 


Nieuws

Kerstgedachte van de voorzitter 

Het is nu alweer december. We hebben best wel een spannend jaar achter de rug. In September jl. zijn we gestart met het koor. Niet wetende wat het allemaal zou brengen. We mogen trots zijn op elkaar. Met elkaar hebben we toch maar mooi bestaansrecht opgebouwd. We hebben een  fijne dirigent. We hebben het geluk dat we een pianist hebben die eveneens enthousiast is! We hebben de piano die we gekocht hebben al kunnen betalen. (Wat ook een zorg was). Maar het belangrijkste van alles is dat we het heerlijk vinden om samen te zingen. We vinden het fijn om samen te zijn. Om dingen te delen met elkaar. Dit kan omdat  we een groep mensen zijn die het zelf fijn willen hebben maar ook voor de ander er willen zijn! We helpen elkaar waar mogelijk is.

Laten we in 2018 samen weer verder gaan in liefde  voor elkaar! En.. we maken er een muzikaal jaar van!

 

Els van de Ven

 

Nieuws

Krantenbericht 09-11-2017 door Henny Bos

Koor Alegria Boekel zoekt pianist(e) 

Koor Alegria heeft elke dinsdagavond haar repetitie avond in gemeenschapshuis Nia Domo. Als ondersteuning om het repertoire zo zuiver mogelijk onder de knie te krijgen is het koor op zoek naar een pianist (e), die wekelijks, met uitzondering van vakanties, het koor muzikaal bijstaat.

Wellicht is dit wel een aantrekkelijke uitdaging voor een piano student, die deze job als studie materiaal kan uit beoefenen. Of speel je graag piano, als nuttig tijdverdrijf kun je een gezellig en aardig koor muzikaal ondersteunen. Van harte welkom. Ook bij uitvoeringen is het bedoeling dat de nieuwe pianist (e)  voor begeleiding aanwezig zal zijn.

Nieuws

Krantenbericht 28-09-2017 door Henny Bos

Geef uw stem en steun aan Koor Alegria (28-09-2017)

Koor Alegria draait op volle toeren. Wekelijks laten de zestig leden hun zang stemmen horen om het nieuwe repertoire zo zuiver mogelijk te laten klinken, zodat de dirigent Hans van Zeeland met een tevreden blik de repetitie avond afsluit, wat hij tot nu toe steeds heeft gedaan.

Om van een pril lootje aan de muzikale boom van Boekel tot een volwaardige, stevige tak te worden, kost tijd, energie en vooral geld. Daarom zijn een paar acties gestart om de koorkas te spekken.

Bij supermarkt Coop kan de opbrengst van de inlevering statiegeld gedoneerd worden aan het goede doel en dat is dit keer het koor Alegria.  De actie loopt vanaf nu en duurt drie maanden. Alvast dank daarvoor.

Rabobank Uden- Veghel houdt de Rabobank Clubkas Campagne voor verenigingen en stelt 130.000 euro beschikbaar. Koor Alegria doet mee met deze campagne.

Vanaf dinsdag 3 oktober tot en met maandag 16 oktober mogen leden van de Rabobank Uden-Veghel in totaal vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op de zelfde club. Elke stem voor het koor is geld waard. Koor Alegria laat wekelijks de stemmen horen en hebben nu uw schriftelijke stem nodig. Steun het nieuwe Boekelse koor, want een financiële steuntje kan het koor goed gebruiken.

Nieuws

Krantenbericht door Henny Bos

Feestelijk momentje voor Alegria             ( 09-09-2017) 

Voor de start van de eerste repetitie op dinsdag 5 september in Nia Domo was er eerst nog een feestelijk momentje voor de nieuwe koorleden van koor Alegria. Burgemeester Pierre Bos overhandigde het dirigeerstokje aan de dirigent Hans van Zeeland om daarna te toosten met alle koorleden om samen een gezellige toekomst met veel zangplezier tegemoet te gaan.

Alegria betekent blijdschap en de burgemeester vertelde dat hij ook blij was dat in Boekel een nieuw koor opgericht was. “Nieuwe initiatieven zijn altijd van harte welkom in onze gemeente.”

Vanaf de eerste uren verliep de ledenwerving succesvol. Momenteel telt het koor 53 leden en op de eerste repetitieavond waren ook verschillende twijfelde gastleden aanwezig. Dat kan allemaal bij het koor. De drempel overstappen om in het diepe te springen, kost soms moeite. Was in eerste instantie de Parkzaal de repetitieruimte, nu heeft de beheerder besloten dat we in de Koepelzaal of Pleinzaal mogen repeteren. Het koor heeft gewoonweg meer ruimte nodig.

Heb je nog steeds twijfels of je lid wilt worden, kom vrijblijvend binnenlopen om de sfeer te proeven op de dinsdag avond in Nia Domo. De dames zijn in de meerderheid, dus heren kom er bij, dan is meer evenwicht.

Nieuws

Bericht van de voorzitter

Daar is ie dan…. De eerste nieuwsbrief van ons nieuwe koor Alegria. Voor mij als voorzitter is het net zo spannend als voor jullie! Denk ik… Het lijkt me echter goed om jullie via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Tenslotte vormen we samen het koor en is iedereen gelijk. Dus ik wil maar even zeggen het lijkt me heerlijk als jullie met me mee denken om van dit koor een fijne groep mensen te maken die het heerlijk vinden om samen te zingen en samen te zijn! Hebben jullie ideeën om iets te verbeteren dan hoop ik dat jullie me dit willen mailen of zeggen zodat we er aan kunnen werken!

Ik hoop dat jullie genoten hebben van de eerste repetitie. Ondanks dat het super warm was. Maar daar is alweer een oplossing voor gevonden. Ik belde Tonnie Verstraten op van Nia Domo. Hij vroeg hoe het was geweest. Ik zei dat het goed was gegaan maar dat het erg heet was met zoveel mensen in de kleine zaal. Met hoeveel waren jullie dan vroeg hij. Ik vertelde met 54 personen. Volgende week moeten jullie maar naar en grotere zaal zei hij want dat is veel beter! Ook het licht was matig dus dat is ook weer opgelost! Ook mogen we een kast plaatsen in de hal om de piano rechtop in te zetten. Weer een probleem opgelost! Heerlijk! Dank je wel Tonnie!

De consumpties in de pauze verliepen niet zo soepel! Ook daar zou Tonnie over meedenken!

Een koorlid gaf aan dat het moeilijk is als je geen noten kunt lezen! Misschien fijn om meer te weten te komen. Hans zou de volgende les er meer op ingaan en we hebben wat informatie bij de mail gedaan. Lees dit door als je er belangstelling voor hebt. Hoeft niet mag wel!

De websitebouwer die we hadden is naar het buitenland voor zijn werk. Dit had hij niet voorzien. We zijn nu op zoek gegaan naar een anderen deze hebben we gevonden. We verwachten dat eind Oktober de website er zal zijn!

Inzake Huishoudelijk Reglement. Officieel moeten de leden deze goedkeuren dus binnenkort wordt er voorafgaande aan de les even een korte Algemene Vergadering ingelast. Heb je tijd…..Graag even doorkijken wat je er van vindt…Wij hebben ons best erop gedaan!

Tot slot…Schroom niet om een ander te vragen omtrent iets wat jij niet weet of snapt. We zijn ook hier om te leren van elkaar en met elkaar en met het meest mogelijke plezier!

Nieuws

Koor Alegria – 1e repetitie op 5 september 2017

Hallo leden van Koor Alegria,                                                                            
Het is bijna zover: a.s. dinsdag is de eerste repetitie van ons nieuwe koor onder leiding van dirigent Hans van Zeeland in de Parkzaal van Nia Domo. We hebben op dit moment 52 aanmeldingen, een prachtig aantal; zie bijgevoegde ledenlijst. Ook je eigen aanmeldingsformulier staat bij de bijlagen.
Om alles goed te laten verlopen vragen we je om de eerste keer om 19.45 uur aanwezig te zijn. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn wil je je dan voor dinsdag 19.15 u afmelden via de email. De bedoeling is dat de repetities van 20.00 uur tot 22.15 uur duren met een pauze van een kwartier.

Bij binnenkomst ligt er een presentielijst om je naam aan te kruisen; wil je hierop ook aangeven welk drankje je in de pauze wilt gebruiken, dan zorgt Nia Domo er voor dat het dan klaar staat.
Om 20 uur zal burgemeester P. Bos het officiële startsein geven voor Koor Alegria en we willen er een feestelijk tintje aan geven.
Daarna zullen we voor het eerst gaan zingen. Er zijn door de muziekcommissie zeven stukken uitgezocht die als bijlage bij  deze mail staan. Het is de vraag of je deze zelf wilt printen. In de toekomst, als we een website hebben, zal de bladmuziek daarop staan, tot dan worden ze via mail toegestuurd.

We zijn een nieuw opgerichte vereniging waarvoor door de notaris de statuten zijn opgesteld en we zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voorwaarde verder is dat er een Huishoudelijk Reglement moet zijn dat in een Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Het bestuur heeft een concept Huishoudelijk Reglement opgesteld. Statuten en concept Huishoudelijk Reglement zijn als bijlagen toegevoegd. Binnenkort zullen we een datum kiezen voor een ALV om goedkeuring van de leden te vragen voor dit Huishoudelijk Reglement.
Over ca twee weken ontvang je de factuur voor de periode tot 31 december 2017.
We hopen met elkaar een mooie en muzikale tijd tegemoet te gaan met Koor Alegria.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Koor Alegria
Thea van Duijnhoven, secretaris