Nieuws

Krantenbericht door Henny Bos

Feestelijk momentje voor Alegria             ( 09-09-2017) 

Voor de start van de eerste repetitie op dinsdag 5 september in Nia Domo was er eerst nog een feestelijk momentje voor de nieuwe koorleden van koor Alegria. Burgemeester Pierre Bos overhandigde het dirigeerstokje aan de dirigent Hans van Zeeland om daarna te toosten met alle koorleden om samen een gezellige toekomst met veel zangplezier tegemoet te gaan.

Alegria betekent blijdschap en de burgemeester vertelde dat hij ook blij was dat in Boekel een nieuw koor opgericht was. “Nieuwe initiatieven zijn altijd van harte welkom in onze gemeente.”

Vanaf de eerste uren verliep de ledenwerving succesvol. Momenteel telt het koor 53 leden en op de eerste repetitieavond waren ook verschillende twijfelde gastleden aanwezig. Dat kan allemaal bij het koor. De drempel overstappen om in het diepe te springen, kost soms moeite. Was in eerste instantie de Parkzaal de repetitieruimte, nu heeft de beheerder besloten dat we in de Koepelzaal of Pleinzaal mogen repeteren. Het koor heeft gewoonweg meer ruimte nodig.

Heb je nog steeds twijfels of je lid wilt worden, kom vrijblijvend binnenlopen om de sfeer te proeven op de dinsdag avond in Nia Domo. De dames zijn in de meerderheid, dus heren kom er bij, dan is meer evenwicht.