Nieuws

Koor Alegria – 1e repetitie op 5 september 2017

Hallo leden van Koor Alegria,                                                                            
Het is bijna zover: a.s. dinsdag is de eerste repetitie van ons nieuwe koor onder leiding van dirigent Hans van Zeeland in de Parkzaal van Nia Domo. We hebben op dit moment 52 aanmeldingen, een prachtig aantal; zie bijgevoegde ledenlijst. Ook je eigen aanmeldingsformulier staat bij de bijlagen.
Om alles goed te laten verlopen vragen we je om de eerste keer om 19.45 uur aanwezig te zijn. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn wil je je dan voor dinsdag 19.15 u afmelden via de email. De bedoeling is dat de repetities van 20.00 uur tot 22.15 uur duren met een pauze van een kwartier.

Bij binnenkomst ligt er een presentielijst om je naam aan te kruisen; wil je hierop ook aangeven welk drankje je in de pauze wilt gebruiken, dan zorgt Nia Domo er voor dat het dan klaar staat.
Om 20 uur zal burgemeester P. Bos het officiële startsein geven voor Koor Alegria en we willen er een feestelijk tintje aan geven.
Daarna zullen we voor het eerst gaan zingen. Er zijn door de muziekcommissie zeven stukken uitgezocht die als bijlage bij  deze mail staan. Het is de vraag of je deze zelf wilt printen. In de toekomst, als we een website hebben, zal de bladmuziek daarop staan, tot dan worden ze via mail toegestuurd.

We zijn een nieuw opgerichte vereniging waarvoor door de notaris de statuten zijn opgesteld en we zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voorwaarde verder is dat er een Huishoudelijk Reglement moet zijn dat in een Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Het bestuur heeft een concept Huishoudelijk Reglement opgesteld. Statuten en concept Huishoudelijk Reglement zijn als bijlagen toegevoegd. Binnenkort zullen we een datum kiezen voor een ALV om goedkeuring van de leden te vragen voor dit Huishoudelijk Reglement.
Over ca twee weken ontvang je de factuur voor de periode tot 31 december 2017.
We hopen met elkaar een mooie en muzikale tijd tegemoet te gaan met Koor Alegria.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Koor Alegria
Thea van Duijnhoven, secretaris

Geef een antwoord